Curriculum Vitae

Sebastian Jakubiec _foto
Imię, Nazwisko:
Sebastian Jakubiec
data urodzenia:
11 sierpień 1989
Kontakt
mail: smjakubiec@gmail.com
tel. : 511-388-440
Lokalizacja
Kraków
Kwalifikacje
2011 - szkolenie Mediacje Rodzinne, Stowarzyszenie Psychologiczno-Ped. ANTIDOTUM
2011 - szkolenie Podstawy zarządzania projektami, Grupa Trenerska MENTOR
2010 - kurs wychowawcy kolonijnego, Gaudeamus Kraków
2007 - kurs języka angielskiego, Szkoła Języków Obcych PROFI-LINGUA
2006 - kurs pierwszej pomocy, Polski Czerwony Krzyż
Wykształcenie
aktualnie - kierunek: Pedagogika, Akedemia IGNATIANUM
2011 - kierunek: Praca Socjalna, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM
2011 - kierunek: Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Szkoła Ekonomii i Biznesu
2008 - XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Doświadczenie zawodowe i praktyka
2011 - Mediator rodzinny, Stowarzyszenie KRD "Dyliniarnia"
2010-11 - Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100
2010-11 - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei"
2010, 2011 - Wychowawca kolonijny, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
2010 - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA
2010 - Stowarzyszenie Dobrej Nadziej, Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin
2009 - Dom Pomocy Społecznej im. W. Godynia
Umiejętności
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, nastawienie na rozwój, kreatywność.
organizacji zajęć teatralnych.
obsługa sprzętu nagłośnieniowo-akustycznego i audio-wizualnego.
biegła obsługa aplikacji pakietów Microsoft Office, OS Windows.
Języki obce
język angielski - dobra/komunikatywna
język migowy - podstawowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Sebastian Jakubiec