Curriculum Vitae

Imię, Nazwisko:
Sebastian Jakubiec
data urodzenia:
11.08.1989 ()
Kontakt
mail: smjakubiec@gmail.com
tel. : 511-388-440
gg: 5103910
stan cywilny:
kawaler
adres zamieszkania:
ul. Mackiewicza 19/75
Kraków, 31-214
Wykształcenie:
2008 - aktualnie - student kierunku Praca Socjalna wydziału Pedagogicznego - Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
2005-2008 - XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, klasa o profilu z rozszerzonym językiem polskim i wiedzą o społeczeństwie
Umiejętności:
biegła znajomość (X)HTML, CSS, służąca do wykonywania stron internetowych zgodnych ze standardami W3C.
podstawy PHP i MySQL
podstawy języka programowania w środowisku Delphi
obsługa sprzętu nagłośnieniowo-akustycznego i audio-wizualnego,
biegła obsługa aplikacji pakietów Microsoft Office, OS Windows
administracja stronami www oraz systemami zarządzania treścią (CMS). Znajomość aplikacji internetowych SMF, phpBB, IPBoard, WordPress, phpMyAdmin
Osiągnięcia:
maj 2007 - Laureat Międzywojewódzkiego Turnieju Informatycznym Programowania w środowisku Delphi.
Kwalifikacje:
czerwiec 2007 - roczny kursu języka angielskiego (poziom: pre-intermediate) zakończony egzaminem w Szkole Języków Obcych PROFI-LINGUA
październik 2006 - kurs Kurs Pierwszej Pomocy przeprowadzony przez Polski Czerwony Krzyż
Znajomość języków obcych:
język angielski - dobra/komunikatywna
język niemiecki - podstawowa
Wolontariat na rzecz:
Kwesty Listopadowej organizowanej przez "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie - lata 2006, 2007
zbiórki na opiekę hospicyjną w ramach akcji "Pola Nadziei" - lata 2006-2007
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - rok 2008
Wolontariat na rzecz ogólnopolskiej akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" - rok 2007

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Sebastian Jakubiec