Prezentacja: Kryzys połowy życia

Przedmiot: Psychologia rozwojowa

Połowa życia jest jak bunt młodzieży - niektórzy ją przechodzą, inni nie. Czy rzeczywiście jest realnie istniejącym zjawiskiem, czy psychologia rozwojowa zaprzecza temu stanowi?

Obejrzyj prezentacje · Napisał Sebastian Jakubiec

Prawa autorskie Publikacje objęte są prawami autorskimi, przypisywanie sobie autorstwa jest ich łamaniem. Jeśli zamierzasz umieścić fragmenty lub całość tych prac - proszę skontaktuj się ze mną: Kontakt. Ze zgodą na publikacje nie ma problemu, po prostu chce wiedzieć gdzie masz zamiar umieścić moją prace.

Globalizacja - prezentacja zespołowa

Przedmiot: Psychologia społeczna

Czy globalizacja istnieje? Czy może jest społecznie wmówionym nam zjawiskiem? Czy psychologia społeczna tłumaczy zawiłości takich skomplikowanych i obejmujących tak wiele ludzi zjawisk?

Obejrzyj prezentacje · Napisał Sebastian Jakubiec

Uczenie się społeczne Jarvisa w autopsji

Przedmiot: Uczenie się dorosłych

Uczenie się społeczne to kolejny wymiar uczenia się, dodatkowo ta publikacja pokazuje kontekst z ujęciem autopsji z życia autora, czyli mnie :)

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Uczenie się społeczne w kontekście tragedii smoleńskiej 2010

Przedmiot: Uczenie się dorosłych

Uczenie się zachodzi w każdym momencie naszego życia. Warto zacząć dostrzegać te edukacyjne doświadczenia w każdym otaczającym nas wydarzeniu.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Dlaczego się kłócimy

Przedmiot: Formy pracy terapeutycznej z rodziną

Przyczyn konfliktów jest wiele, praca ta jednak sięga nieco głębiej do konkretnych płaszcznyzn na których występować mogą konflikty.

Obejrzyj prezentacje · Napisał Sebastian Jakubiec

Godność jako wartość w pracy socjalnej

Przedmiot: Wartości podstawowe w pracy socjalnej

Godność człowieka jest podstawowym wyznacznikiem jego człowieczeństwa, należy więc podjąć szczególną refleksję na ten temat.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Sądy rodzinne - kompetencje, funkcje, organy pomocnicze

Przedmiot: Elementy prawa: pracy, rodzinnego i opiekuńczego

Ta publikacja powstała jako forma wykładu, który mieliśmy wraz z współautorkami wygłosić na omawiany temat. Publikacja jest całym zbiorem informacji przeanalizowanych w wyniku pracy nad tym wykładem i jest kompleksowym ujęciem tematu sądownictwa rodzinnego w Polsce.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Streetworking jako alternatywna forma pracy socjalnej

Przedmiot: Pracownik socjalny, jako animator działań społecznych

Swoje rozważanie na temat - nie koniecznie alternatywności - a współpracy i korelacji zadań wolontaryjnych i programowo zinstytucjonalizowanych opisana w tej publikacji jasno wskazuje, że streetworking, jako działalność misyjna, charytatywna jest uzupełnieniem systemu pomocy społecznej w naszym kraju.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Życie jako dar, w myśl Ewangeli Życia

Przedmiot: Katolicka Nauka Społeczna

Publikacja zaliczeniowa, napisana na podstawie dokumentu katolickiej nauki społecznej, dotyczący ochrony dary życia. Dokument Ewangelia życia, został napisany przez sługę bożego Jana Pawła II.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Rozwój moralny dziecka a wychowanie w rodzinie

Przedmiot: Współczesne problemy społeczne

Praca budowana na podstawie artykułu mojego wykładowcy: G. Grzybka "Etyka, rozwój, wychowanie" dostępnej elektronicznie online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Miała być z założenia krótką refleksją i zgodzeniem się lub nie z tezą autora, ale nazbyt mi się rozrosła w wyniku 'pędu pracy'. ;) Ale, jak na ten moment to chyba moja ulubiona praca.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Zapraszam do dyskusji !! Uznałem że dobrym pomysłem będzie umożliwienie wam swobodnego wypowiedzenia się nt. tych publikacji. W tym celu możecie zostawić komentarz pod notką Nowe Publikacje na moim blogu.

Mile widzane własne przemyślenia dotyczące tematów tych prac oraz wasze opinie.

Autorytet w wychowaniu

Przedmiot: Etyka społeczna

Esej o ważności autorytetów w procesie wychowywania uczniów, dzieci, najmłodszych.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Wypowiedz po lekturze Obrony Sokratesa i Fedona

Przedmiot: Wprowadzenie do filozofii

Krótka i kontrolna recenzja dwóch lekturek. Element, którym mój wykładowca sprawdzałczy przeczytaliśmy lektury. Ciekawie i interesująco (IMHO) ujęte, prostym językiem.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Bezrobocie - opracowanie tematu na podstawy prawne

Przedmiot: Podstawy prawne pracy socjalnej

Opracowanie zagadnienia bezrobocia w oparciu o literature.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Dobroczynność w czasach współczesnych

Przedmiot: Historia Chrześcijańskiej Dobroczynności

Dobroczynność współcześnie to ogrom form i różnego rodzaju materialnych i niematerialnych pomocy oraz środków. Prezentacja służyła jako pomoc przy prowadzonym przeze mnie wykładzie.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Dusza uświęca ciało

Przedmiot: Wprowadzenie do filozofii

Krótka publikacja przygotowana jako element zaliczenia z Filozofii. Oparta na podstawie lektury antycznych filozofów. Nawet nie wyszła mi tak strasznie.

Czytaj PDF · Napisał Sebastian Jakubiec

Czym otwierać PDF'y ? Idealnym programem do obsługi formatu PDF, dość rozpowszechnionego w sieci jest: Adobe Reader.

Prawa autorskie Powyższe publikacje są tylko i wyłącznie mojego autorstwa, chronione są prawami autorskimi. Zabronione jest ich publikowanie we fragmentach lub całości bez uprzedniej zgody. Jeśli chcesz umieścić fragmenty na swojej stronie, publikacji zapraszam do działu Kontakt. Ze zgodą nie ma problemu, po prostu chce wiedzieć gdzie masz zamiar umieścić mój tekst.